KAYIT

 

Akademisyen

Yurtdışından Akademisyen

Öğrenci, Dinleyici ve MEB Personeli (Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri)

Erken Kayıt (15 Mart 2016’ya kadar)

200 TL

150 EURO

100 TL

Geç Kayıt (15 Mart 2016’dan sonra)

250 TL

200 EURO

125 TL

Çalıştay (Tek oturum)

50 TL

50 TL

50 TL

*Kabul edilen bildiriler, bildiri özetlerinin sisteme yüklenmesinden sonra 15 gün içinde e-mail yoluyla katılımcılara bildirilecektir.

BANKA ADI: YAPI KREDİ BANKASI ÜMRANİYE ŞUBESİ
HESAP SAHİBİ: T.C ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
TL-IBAN NO: TR63 0006 7010 0000 0094 3535 80

BİLDİRİ ÖZETİ

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 15 Nisan 2016’dır.
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma, ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.
 • Kabul edilen bildirilerin özetleri CD olarak basılacak ve katılımcılara verilecektir.
 • Bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçtikten sonra The Journal of Happiness & Well-Being (JHW) adlı uluslararası hakemli dergide özel sayı olarak yayınlanacaktır.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

Bildiri Özeti Gönderme Dinleyici ve Öğrenci Kayıt Formu Çalışma Grubu Kayıt Formu

KONGRE BAŞLAMASI

BROŞÜR

KAYIT

Önemli Tarihler

15/03/2016

Erken kayıt için son tarih

15/04/2016

Geç kayıt için son tarih

15/04/2016

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

28/04/2016

Kongre Başlangıç

30/04/2016

Kongre Bitişi

Ziyaretçi Sayısı

Bugün 1
Son 7 Gün 1229
Toplam 9575